Pyrkijä Prospekt 1931

Vorschau (762 KiB)

Rautateollisuus Oy. PYRKIJÄ Turku YLIOPISTONKATU 12 PUHEL 1 72 TURKU KIRJAPAINO GRAFIA . . 1931 & 11 53 RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ TURKU YLIOPISTONKATU 12 PUH. 172 & 1153 Polkupyörän osien Hinnasto v. 1931 Osien numerot ovat v. 1923 kuvallisen hinnaston mukaan ja pyydetään ne tilattaessa ilmoittamaan. Hameverkkoja kiiltolangasta: 1 Kaksoispalmik. helmillä erikois, tiheä 2 tavall. /; 3 Ulkolainen, tih 4 5 harv 10 Hameverkon kolmio, niklattu . . . . , V äin smk Tu tain smk 17:— pari 13;— . 15: 13:- . 12; 2: , — 14:— pari 10:50 11:50 1: „ . „ Kelloja: 25 Kello, teräksinen nikl., kuvitettu 26 kultakoristeilla „ . , 10: kpl. 6:80 kpl. 6: Torvia ja torven palloja; 27 Polkupyörän torvi 27 27 28 Moottoripyörän 29 Torvenpalloja, pyöreä 29 pitkä , . . . . 22; 25: 12:— kpl. , . 17: kpl. 20:— . 7;— . 35: 10: 12:— , 9:25 , Ketjuja: Tukuttain ~ 35 Diamond, amerik. V2'Xx/8' ja 5/B*X 3/it' 37 Coventry, engl. V2'X 3/i6* ja 5/B'x 3/i6' 40 Union, nikl. Va'X 3/i6' ja 5/B'x 3/ie' 41 Saksalaisia V2'X3/i6'ja 5/B'x 3/i6" 50 Ketjnnkiristäjiä, nikl 55/57 Ketjurattaita, nikl. V2' ja 5/s' N.D 58/60 V 2* ja Vs' Rotax 65/66 Ketjunruuveja Vs" ja 3Ae' 32: kpl. 26: 18: 16: 2:— pari 10: kpl. — „ 12:— —:5 O , , 1:25 pari 7:— kpl. 10: „ „ 22: kpl. —: 25 Ketjusuojia: 35: kpl. 71 Naisten sell. lakeer. kehyks. »Exlra" 72 pelt. sell. ikkun. „Pallas“ 73 „Ewerw.“ 74 Miesten, sell. lakeer. kehyks. „Gewe“ 75 „Pyrkijä" 76 pelt. »Pallas" 77 Alumiininen, ruots. naisten 78 miesten „ 25: 17:— 20:— 12:50 . „ „ „ „ 25: kpl. 25: „ „ „ „ „ , 19:— 12:50 15:— 8:50 , „ „ „ 45: 24: „ , 18: „ Päällikumeja: Michelin 28'Xl V2'—s/s' 110/111 112/113 Continental 28'Xl V2'—s/s" 117/118 Dunlopp 28'Xl V2"—s/s' 119 Moseley 28'Xl V2'—s/s' 120 Hevea, raakakumi 28"Xl Va'— s/s' 122 Englebert, 28'Xl V2'—s/s' 132 Nokia, uusi malli 28'Xl V2"—s/s' 133 Continental malli 28'Xl Va*—5/s' 24"X2', 22'Xl 3/4" ja 20"X2' Kuljetuspyöränkurai 134 „ , » 35:—kpl. 45: 30:—kpl. 50;— 43; , 52: 60:— 60;— 35: 40:— 125: „ . » „ „ „ . 37:50 45: 48:— 52: 28: 32: 115: , , , , „ . Sisäkumeja; 140 Moseley I:ma, punainen 28'Xl 5/s' 143 Mobile I:ma, 28"Xl 5/s' 145 Nokia I:ma, 28'Xl 5/»' 146 Ruljetuspyörän kumia 24"X2". 22'Xl 3/*" . 22: kpl. 16:— 15:50 kpl. 17;— 13:— „ . ja 20'X2'.... 35: , . 11:50 30:— . . . Kumiliimaa: 151 Lyijytölkeissä 155 Raakakumia 3'X 3/*" 1:50 kpl. 75 —; , 8:50 tus. 35 kpl. —; Päälli- ja sisäkumin paikkoja: 165 Bates 5' 166 4' 175 Moseley 36"X3' . 4;— 2:60 12: kpl. . rulla 3:— kpl. 1:75 9: rulla . Venttiilikumia: 180 Continental laatu vähittäin Smk. Tukutkin Smk 4: —metr. 230: kg. Venttiilejä ja -osia: 185 Dunlopp venttiili, puuvanteihin 187 venttiilihattu 188 neula 189 yiämutteri 190 alamutteri „ „ „ , „ „ „ 3:50 kpl. —: 50 1; 1; —; „ „ — „ 50 „ 3:— kpl. —: —: —; -—: 25 75 50 25 , . , „ Polkupyörän kuulia: 205 206 207 208 209 210 211 213 i/s' V32' 3/ie' —: —: 60 tus. 75 , 2:50 kr. 3:75 „ 1: %2' Vi' 3/32' 5/is' 1:50 1:75 , 7:50 9:50 2:25 . 11; , 3:— 6. 3/g* . _ __ 15:50 30; . „ . „ _ b Kuulakehiä kuulineen: 225 Polkimen, ulompi 226 sisempi sekä eturumpuun 227 N.-D. eturumpuun 228 Eadie ja Rotax vapaarumpuun 229 vapaarumpuun 230 N.-D. A. 20 ja C. 20 231 A. 16 232 C. 16 233 Rotax ja Torpedo vapaarumpuun 234 Haarukan laakeriin Vs" ja Vsa" „ , „ , . . » 2:— kpl. 2:50 1: — kpl. „ 1; 10 „ „ 1:60 „ 3: 3:— 5: 4:— 5:- , 1:75 2:25 , 2:25 . 5:- . . 5: 4: Kädensijoja: 240 I:ma sell. vahvistettu heloilla 241 ilman heloja 242 Tavall. sell 243 Puinen, kiristysruuveilla 245 punakeltainen, lakeerattu 249 Kuminen, punainen I:ma 250 musta 251 Ruots. sell. nikl. heloilla, ruuvikiinnityk 255 Kädensijasementtiä, tölkeissä „ „ ~ . 6: pari 4; 50 pari 6: 4: 6: 3: 6: 4:50 . 9: 5: 3:50 . kpl. 4:—kpl. 4:50 prk. 3:50 prk. Lakkavärejä; 260 Ilmassa kuivuvaa ,Blumen“ lakkaa, must Lahkeenpitimiä: 265 270 vähittäin Smk. „Florio“ rullilla, nikl Nilkan ympärilukolla, nikl Tukuttain Smk. 2:50 pari 4: t> 1:30 pari 2:— Laukkuja: 280 Miesten, alipää pyöreä, rusk 281 Naisten, 282 Ruotsalainen maili 20: kpl. 20:— 22: 15; pari 14; 15:— 16: 10:50 pari 10:50 12: 50 15; 11: 14: 50 „ „ 75 kpl. 15:75 „ 17; Likasuojia I:ma lakkauksella ja -osia: 290 Koivusta, kaikkia värejä 292 Pyökistä, S-6, S-15, S-18 ja Hermes, ulkol 293 naisten S-6, S-8, S-15, S-18 ja Hermes väriä. ulk. 294 Peltisiä, tavall. ilman sivulevyä, kannattimia ja ruuveja, Hermes väri Samoin mustia, pitkällä etusuoj Chligs, sivulevyillä, kannattimineen, ruuveineen ja heloituksineen S-8, S-6, S-18, S-15 ja Hermes värillä Naisten suojista lisähinta 2: parilta. 295 Likasuojan kannatin 4 m/m 300 kolmio suur. nikl 306 ruuvi 3/i6"X 6/8" 308 s/i 6 i i/i" 310 V4'X2" haarukkaan 311 Nimikilpi W „ „ „ » „ „ „ „ x „ „ „ „ 17: „ 28:— s; „ „ 1:50 kpl. —: 50 —: 50 1: —: 75 „ „ „ „ „ 21:— „ „ 3:50 —: 75 17:—% kpl, 20:— <Vo —: 75 „ ” is;_o/0 Lukkoja: 390 Lakeerattu, avaimella 391 2;della avaimella 392 Lukko, kirjaimilla ketjulla ja kahd. avaimella 393 394 takahaarukkaan kiinnitettävä, lakeer 3 ; 75 5; 10: 8; „ „ _ 7; „ 12: „ 7; n 5. n 5; „ 10: Matkamittareita: 395 Merkitsee 10,000 krmiin, pieni amerik. malli 25: kpl. 21; kpl. -; 40 kpl. -: 40 -: 50 „ 50 „ Muttereita, niklattuja: 400 6/ie*—24 kiert 401 6 402 403 404 405 410 4 —: 75 kpl. —: 75 1: 1: —; 75 /is'—26 3 «'-24 26 8/32"—20 satulaan 5/ie"—lB satulan lukkoon 5/ie" Mutterilaatta „ „ _ „ „ " .. 75 -25 ; n „ ;40 .50 -15 -iso 1 -iis ” Väh “* äin Mutteripultteja, niklattuja: s 425 Vie^X /*"—24 kiert. etumutkan kirist 426 5/ie'Xl Va*—24 satulatolpan 11 „ „ 2: kpl. 2:— — „ Tu lmkain 1:50 kpl. 1:10 „ Ohjaustankoja ja etumutkia: 435 Ohjaustanko, kuparoitu ja nikl 436 alkuper. ruotsalainen 437 Uebermann 440 Etutappi, suora 445 Etumutka, taottu ruotsal 446 valettu Uebermann, taottu 447 450 Kiristysruuvi kartioineen 150 m/m—2oo m/m „ „ „ „ 22: kpl. 26: 24: „ „ 20;— 26: 23: 25: 4: 17: 50 kpl. 22; 19:— 16: 23: 17:— „ „ — „ „ „ „ ~ 19: „ „ „ „ 2: 50 „ Pakettitelineitä: 455 Takapäähän, ilman hihnoja suuri, vietereillä 456 460 Etupäähän, vietereillä kokoonkäännettävä „ 10: kpl. 15:— 18: „ „ 5: kpl. 11: 12:— „ „ Poikimia: 470 Luxus malli 9/ie* 9/ie" naisten 472 473 Wippermanu, nelik. 4-os. kumeilla 9/ib" ja Va" 474 samoin naisten 475 Kumipolkimia, nelik. 4-os. kumeilla 9/ib" „ „ „ 476 30:— pari 30:— 30:— „ „ 30; 21: 25; Va' 477 Va' ja G/ic* naisten.. 25: 478 Brampton, nelik. 4-os. kumeilla 9/ib* ja Va" 32: „ „ 479 „ Union „ „ „ „ „ „ „ samoin naisten „ „ 32: „ „ 21:50 pari 21:50 23:50 23:50 15: 25 „ „ „ „ 16:50 16:50 24: 24: „ „ „ „ Polkimen osia, I:ma ulkolaisia: 495/498 Akseleja „Luxus" täydellisenä 499/508 ,Husqvarna“ täydellisenä 519 Hattu „Luxus“ „ 6; 6; 1:50 kpl. „ „ 75 kpl. 3:75 3; „ 1: „ Polkimen kumeja: 525 „luxus“ poikimiin 526 Työpolkimiin 527 529 541 545 „Husqvarna“ poikimiin Kumipolkimeen 47 m/m Polkimen ruuveja Varpaan pidin, hihnoineen 2: 1:50 2:— 1:50 kpl. „ „ „ 50 18: pari —: „ 1; 60 kpl. 90 1:40 —; 1; „ „ 15:—°/okpl, 15:— pari Pumppuja: 550 553 555 556 V Selloloidinen, musta 15"X9/io" Messinkinen, nikl. 15"X%" Teräksinen, lakeerattu 17'X Moottorip. jalkapumppu ilm. 18: — kpl. 12;— g““ain 14: kpl. 8:50 — „ 10: 50: manometr Tu äin Smk „ 6:50 „ „ 45: „ „ Pumpun letkuja ja pitimiä; s: 569 Pumpun letku, „Bluemels“ kangaspääll 570 „ 576 „ 595 596 teräslankasuojuksella 3/ie" reijällä pitimiä I—Vs" putkeen 4: 14: „ „ „ „ 1-i/ie" „ kpl. — 4;— „ metr. 8: metr. pari 3:— pari 4:— „ 3:50 kpl. 2:75 „ 2:50 „ „ Puolia, niklattuja, messink. nikl. nipalla: 605 Puolia tasaisia, ruostumattomia 2 m/m 1" nipalla 606 608 615 616 622 „ „ „ 2 „ „ 2 m/m 1/2' nipalla „ Nippalaattoja, puuvanteisiin alum.vanteisiin „ Nippa-avaimia, pyöreä 1/2" „ % 40: kpl. 21:50% kpl. 35; 18:50,, 30:— 15:— 2: 4: 4:— 1: 2:50 3:50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Eturumpuja: 631 New-Departure M-malli alkup 632 Brampton engl 633 New-Departure malli, saks 634 Rotax, alkuperäinen „ kpl. 25: 22: „ 19; 75 kpl. 18: 15: „ 13:50 „ „ 14:50 „ 21;— — „ Eturummun osia: 640 641 650 651 N.-D. akseli M. 4 y. m Rotax N.-D. akseli, täydellisenä y. m. täydellisenä Rotax „ „ 2;— 2:— 6: s: kpl. 1: —- 1: 4:50 2:75 kpl. — „ „ „ „ „ „ Vapaarumpuja; 655 New-Departure, malli A, 36 reijällä .., 657 Eadie vapaarumpu, alkuperäinen 659 Rotax 660 Torpedo 661 Kilpa-ajo, Bismarck, kuulalaakereilla „ „ „ „ kpl. 80: kpl. 90: 130: 115: „ 90: 95; 100; „ „ ~ „ 80: 83: 90: „ „ — „ Vapaarummun osia: New-Departure, malli A, rumpuun: smk! in kpl. A. A. A. 1 2 Akseli A. Vastamutteri A. 4 s: 5 Kolmikärki Kartio 6 8: 12: 4:— Kehys Vetokappale Jarruholkki A, 50: 16: 9: 3 A. 7 Jarru A. 8 Jarrulaatta A. 9 Jarruvarsi A. 10 Varrenpidin A. 11 ruuveilleen Vieteri A. 12 Kuularengas A. 16 Hammasratas A. 17 Kuularengas A. 20 „ „ 15;— 12: 17:— 3:50 3:— 5: 12:— 4; Tu ain smk „ „ 40; 13: 50 2:50 6; 50 6; „ 9: 3:— 11: „ 8:50 „ „ „ „ „ „ „ — „ 12;— 2;— 1:75 2:25 7:— 2:50 kpl. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ■ 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 680 681 682 Vä New-Departure, malli C, rumpuun: 691 692 Vetokappale C. 2 Jarruholkki C. C. 693 Akseli 695 696 699 703 704 705 706 707 708 709 12;— C. C. C. C. 23 16; C. C. Kytkin Kartio Vieteri Kuularengas C. Hammasratas Kuularengas Kartio Vapaammin, osa C. 26 Jarrulevy C. 27 C. 28 „ kpl. 20: 3 4 6 7 12 16 17 20 s: 10: 4:— 3;— s: 10: 4:— „ „ „ „ „ „ „ „ — „ 18: 2:— 2:— „ 16:— kpl. 8: „ 3:50 7:— 2:50 1:75 2:75 7:50 2:50 12:— 14:— „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 1:50 „ „ 1:50 „ Kaikki New-Departure osat alkuperäisiä amerikkalaisia. Torpedo-osia: 74 Jarruvarren pidin 76 Vastamutteri 76 A Vastalaalta 77 Vastamutterin laatta 78 Jarruvarsi 79 Jarruvarren kartio 79 U uusi maili „ 80 81 „ Tomusuojus, vasen Kuularengas, 11 kpl. V4' kuulia kpl. 3: 2:— 1:50 „ „ —: 75 6: 22: 22: 1:50 4:— n „ „ „ „ „ 1:75 kpl. 1: :80 30 3:50 16: : 16:— —:75 2:50 „ „ „ • Vähittäin Smk. 82 Kehys 83 Jarrulieriö 83 U uusi malli 84 Jarrukytkin 85 Rullapidin 5:lle rullalle 86 Teräsrulla 6,5 m/m 6,5 m/m 86 A 88 Vetokappale 89 Tomusuojus, oikea 90 Ketjurattaan vastamutteri 91 Akseli kiinteällä kartiolla, alkuperäinen 91 A Kartio edelliseen Mutterilaatta, kartiokas 92 „ „ Tukuttain Smk. kpl. 60: 19: „ 19: „ „ 10; „ „ —: „ 14: 1: 1; 19: 1:50 5: 15:—■ 6:— 1: „ 14:50 14; 50 „ 19; 50: kpl. 14; 50 „ „ „ „ „ „ „ 60 —: 60 14:50 —: 75 2:75 „ „ „ „ „ „ 10: „ 3:50 „ —: 60 „ Rotax, malli 1918 rumpuun; 18/2 18/3 Kaksoiskartio 18/4 Vetokartio 18/6 Akseli, alkuperäinen Pidätysmutteri Tomusuojus 18/8 18/9 Jarrukartio 18/15 18/18 18/19 18/20 18/24 — „ „ 18/10 18/11 18/13 18/14 16: kpl. 20: 26: 15: 4:50 4:— 3:— 20:— 2:— 4: „ 1: „ 7;— 4: 2; 2:40 3: 4: 2: 1: „ „ „ „ „ „ „ — „ „ — 1:50 „ „ „ „ „ „ „ 6; 13:50 20; 10; 3:25 2:40 1:75 13:50 „ „ Jarrulevyt Jarrulevyn rengas Kaksoiskartion jarrulevy Akselin kartio Jarruvarsi Jarruvarren pidin ruuveineen Pidätysmutteri Kaksoiskartiorengas 11: kpl. „ „ —; 75 „ „ „ „ Eadie rumpuun: R 37 R Vetokappale 38 R Ketjuratas 39 R Akseli 43 R Kuularengas 46 R 47 R Jousi 48 R 732 Kartio 49 R 733 Ruuvi 50 R 737 Akselirengas 55 R 747 Vetokartio 66 R 744 Kuulakuppi 67 R 717 719 721 722 726 729 730 731 Vieteri Jarruholkki „ 34 17; 20: 20;— 11: 6: 5; 5: 2:— 4:50 1: 4:50 17:— 15:— kpl. „ „ „ „ „ „ „ „ 13: kpl. 15: 16:50 „ „ 8: 4: 3: 2:50 1:50 3:50 —: „ „ 60 3; „ „ „ „ „ „ „ „ „ 13:— „ „ 12:— ~ 9 Polkupyörän runkoja: J 755 756 757 758 vähittäin Smk. ..Pyrkijä" Extra, juotettu, 22', raidoilla, miesten 22", naisten ..Pyrkijä" Priima, juotettu, 22", kukilla, miesten, Fauber Special keskiöllä „Pyrkijä“ Priima, juotettu, 22", kukilla, naisten, Fauber Special keskiöllä „ „ „ tukuttain Smk. 345: 375: „ kpl. „ 320; „ 350: „ Runkon etupäitä: 776 Kiinteitä 777 779 780 „ „ „ l"Xl Vs' miesten 1"X1 Vie" 15:— kpl. 15:- 13:— kpl. 13:- l"XlVs" l'Xl" 15;- 13;- „ „ „ 15:- „ ~ „ 13:- „ „ Runkoputkea teräksestä: 790 Vedettyjä 1", 1 Vie" ja 1 Vs" koko mitoissa, ruotsalainen 18; mtr. Etuhaarukkaputkea, koko mitoissa 18; „ 14; — 15: mtr. „ Katkaisusta 15 °/o koroitus. Korjaushaarukoita ja osia: 800 801 810 811 Korjaushaarukka niklatulla kruunulla lakeeratulla kruunulla Haarukan kruunu sivut 815 Korjauspää 817 Boraksia, Chemico Va kg. purkeissa 818 Juotoslankaa „ .. kpl. 45: 40;— 10: „ „ 15;— pari kpl. 3: 28:— prk. 34: 32: 8: kpl. 12:— pari 2; kpl. 20:— prk. 25: kg. Haarukan laakereja: 820 Saksalainen, rungon haarukkaan 821 Päätemutteri 822 Välilaatta 823 Kartio, ylempi 824 Kuularengas koulineen 825 Kuulakuppi, ylempi 826 alempi 15:— sarja 827 Kartio, alempi 4: .. 5; kpl. 1:50 6: „ „ 3: _ 5: s; „ „ n 11: sarja 3:— kpl. :50 3: 2: 3:50 3:50 2; „ „ Rungon keskiön osia: »Fauber Standard" keskiöön vähittäin Smk. 930 Kampi, niklattu 7" 931 Ketjuratas Va 932 Ruuvi 940 Keskiö täydellisenä, alkuperäinen ruotsalainen kpl. 90: 50: * Tukuttain Smk. kpl. 85: „ 40: 1: „ 120: - „ 2; 150; „ „ „ „Fauber Special" keskiöön 950 Kampi, niklattu, 7" 951 Ketjuratas x h" 952 Kartio, oikea 953 vasen 954 Kuulakuppi, oikea 60: kpl. 40:— 7: 7: 12: 955 12; „ „ „ „ — „ vasen „ Kuularengas 957 Vastamutteri „ 956 4:50 959 5: 125: Keskiö täydellisenä, alkuperäinen ruotsalainen, Va" .... „ „ „ 45; 33: 5: 5: 8: 8: 3: 2:50 95; kpl. „ „ „ „ „ „ „ „ „New-Perfection“ keskiöön: 971 Keskiö täydellisenä, alkuperäinen amerikkalainen Keskiön osia löytyy varastossa. 140: — kpl. 120: kpl. kpl. „ kpl. 38: 38:— „ 20: „ „ 20:— „ „ 1:25 „Styria“ keskiöön: Osia löytyy varastossa. „Victoria“ keskiöön: 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Ketjuratas Va"—s4 hampaalla 5/s'-44 „ „ Kampi, oikea vasen „ Kampikiila Kartio, oikea vasen „ Kuulakuppi, oikea „ vasen Vastamutteri Tomusuojuslevy Päätemutteri, oikea „ vasen Akseli, oikeanpuolisella kartiolla Kuularengas Keskiö täydellisenä 45; 40:— 25; 25: 2:— 7:50 10; 10: 10: 5:50 „ 4;— „ „ 4:— „ „ s: 7:50 7:50 3; 50 „ 4:— 3;— „ 3:— 25: s: 135; „ „ „ „ „ „ „ „ 2:— 2:— 16:50 2:75 120: „ „ „ „ „ „ „ „ „ v Kellokeskiön korjausakseleita: 1050/1055 Akselit täydellisinä h äln Tu * |“ t ain s mk 30: kpl. 20: 55: kpl. 45: kpl. kpl. Satuloita I:ma nahalla: 1060 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1068 1069 Wittkopp I:ma, nikl. kaksoisviet., miesten Nagel Concordia, nikl. vieter., miesten Wittkopp I:ma, nikl. kaksoisviet., naisten Nagel Concordia, nikl. vieter,, naisten 70: 55: 70:— 65: 35: 35: 75: 350: Niklatuila leveällä siltavieter., miesten Haramock, nikl. vieter., miesten naisten Kilpa-ajopyörään Moottoripyörän satula, englantilainen „ „ „ „ „ „ 58; „ 50: „ 30; „ „ „ „ 45: 58:—- „ „ „ „ 30: „ 65; 300: „ „ Satulan osia, niklattuja: 1080 Täytesatulan siltavieteri 1082 Kaksoissiltavieteri 1083 Nahanpingoitusvieteri 1084 Siltavieteri, Hammock malli 1085 1086 1087 1088 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 13:— kpl. 6;— s: 6:— 15: 8: 3: 3:— 12:— 12:— 13: Wittkopp I:ma satulaan „ Etuvieteri Spiraalivieteri pystyllä päällä Satulan lukko, suoraa siltavieteriä varten Hammock malliin kahta alivieteriä varten ruuvi muttereineen lukkoruuvi muttereineen Mutteri edelliseen Satulan niitit Satulan nahan kiristysruuvi tukiputki „ „ „ „ „ 1: „ „ 8: kpl. 4:— 3; „ — „ „ „ „ „ „ „ „ „ — 4: 1: —: 15 1:50 13: „ „ „ „ n „ „ „ „ 4;— 12; „ „ 5: 2:25 2:25 10: 10: 10: —: „ „ „ — „ „ 75 „ 3: :50 B:—%kpl, „ 1: kpl. 10: „ Satulan peitteet: 1100 Plyysi päällyställä, topatut 12: kpl. 10; kpl. Vanteita, puisia, Dunlop-mallia: 1120/1 Kylliäinen, alum., kaikkia värejä 50:— kpl. 38:— kpl. 30:— kpl. 25:25: 40:— 42: 22; Teräsvanteita, juotettuja: Ohligs, S-6, S-15, S-18, Hermes ja Cresent 28"Xl 5/8" 1138 Belgialainen, S-6, S-8 ja S-15 28"Xl 5/8" 1139 S-6, S-8 ja S-15 28"X1 1/2”’ 1141 Kaksinkertainen Ohligs, Hermes ja Cresent ruotsalainen, Hermes ja Cresent S-15 1142 1136 .. „ „ „ „ „ .. „ kpl. 19: 19:— 32: 33: „ „ V Vannenauhoja: 1155 I:ma pyöreä, 28" vanteisiin smk äin Tu ain smk 2:50 kpl. 1:30 kpl. Öljyjä ja öljykannuja: 1160 Vaseliiniöijyä, Atlantic 1165 Polkupyörän, amerikkalainen malli, messinkistä 1166 taivutetulla piipulla, niklattu 1168 Ompelukoneeseen „ 4:— astia . 4;— 2:— 2:— kpl. „ 3;— astia 3:— kpl. 1:25 „ 1; „ „ Työkaluja: 1180 Tavallinen niklattu avain 1184 Polkimen avain, saksalainen 10; 1185 ruotsalainen 1187 Moottorin avaimia, N:o 82 1251 Katkaisupihti, tavall. polkupyör 1252 Kartiopihti, 35: 28:— „ 15:— „ „ — 18: 15: „ Moottoripyörän osia: 1360 Ketjuja 8/B"X 3 /s", sopivia Harley Davidson 5/8"X 1/4", vanh. Indian pyör 1361 8 Ketjulukko 1362 /s"X 3/8" y.m „ 100: 100: 8: kpl. 6:50 kpl. 12: „ — „ 30:— „ „ 24; „ „ „ mtr. 85: „ 85: kpl. „ 14: 13:50 „ „ mtr. „ 5: kpl. Moottoripyörän kumeja: 1371 1372 1373 1374 1375 1380 1381 1382 1383 1384 Englantilainen „Moseley“ päällikumi 26"X2" 26"X2 Vi’ 26" X 2 Va* 26" X3" 28"X3" sisäkumi 26"X2" 26'X 2 V*' 26"X2 Va' 210: kpl. „ „ „ 250:- „ „ „ 250: „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 300: „ „ - „ 200; „ 50: 58:58:— 58: 60: 26"X3" 28"X3" „ „ „ „ - „ Kumihihnoja moottoripyörään: 50:— mtr. 55; 1405 Continental 5/s" 3A" 1406 1408 1" 1410 Apumoottoriin Va" nahkainen „ „ 75: „ 45; „ „ 38:— mtr. 46:64: „ ~ 35: „ Moottoripyörän puolia; 265 m/m pitkä 3 m/m vahvuus Va" nip 3 Va' 1432 272 V2" 1433 280 4 3 Va" 1434 292 1431 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 70;—% kpl. 70: 70: „ „ —„ 20: „ „ „ Moottoripyörän vanteita: Väh “‘ äin Tu ain smk s 1441 Lakeerattu, ilman reikiä, 26'X2 Vi' 1442 26* X 2 Va' 1443 26'X3* 1444 28'X3' „ „ 38:— 40:— „ „ kpl. 35: „ 50:— „ „ „ „ Kilpa-ajorattaan pyöriä: 1470 Pyörä täydellisenä 1471 Päällikumi, „Moseley“ 28"X2' 1472 Slsäkumi, 28'X2' 1473 Rumpu, 40 reijällä 1475 Puolat 310: kpl. 125; kpl. 45: „ „ 100: 1; „ „ 115: 35: 85: —: „ „ „ 70 „ Sytytyskynttilöitä: 1500 „Bosch“ 18 m/m 1502 1/2 1503 22 „Star“ 1/2 „ 20:— kpl. 20:— 20:— .. 17:50 kpl. 17:50 17:50 18: „ 14:— ~ „ ~ „ Korkeajännitys kaabelia: 1511 I:ma vulkanoitua 7 m/m 1512 9 „ .. Kupariputkea: 5/l6* 1/2' 35: 33: Ö/S" 31;— 3/4' 29:—kg. s: mtr. 4: 6:- 4:50 „ — mtr. „ Toimitusehdot: Tavarat lähetetään tilattaessa vapaana rautatieasemalle ja laivalaitureille Turussa, ja meidän vastuumme loppuu kun rahtikirja on allekirjoitettu. Vahingoittumisista matkan varrella emme vastaa, mutta jos ostaja antaa siitä määräyksen niin hänen laskuunsa huolehdimme tavaran vahinkovakuutuksesta matkalla ja maksaa se Smk. 2:— tuhannelta markalta. Tilaajan on annettava tarkka lähetysosoite ja jos tavara ei tule perille huonon osoitteen vuoksi vastaa tilaaja vahingosta. Maistatukset tavaran suhteen on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa laskupäivästä. Maksa tavaroista on netto kassa V* tilauksen mukana, loppu jälkivaatimuksella. Tunnetuille vanhoille ostajillemme annamme 30 p:vän maksuajan. on kdi ken polkuyöräte!KOTIMANE suoima PYRKIJÄ

Pyrkijä Prospekt 1931


Von
1931
Seiten
16
Art
Prospekt
Land
Finnland
Marke
Pyrkijä
Quelle
Thomas Willrich
Hinzugefügt am
28.06.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (2,41 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Turun Pyöräkellari Polkupyora osa ja tarvike hinnasto Tunturi 1939
1939, Preisliste, 44 Seiten
Pyrkijä Prospekt 1938
1938, Prospekt, 16 Seiten
Polkupyorien ja osien hinnasto 1936
1936, Preisliste, 44 Seiten