Raleigh en Humber Rijwielen en Sturmey Archer Onderdelenlijst, 1960er Jahre

Vorschau (1,64 MiB)

RALEIGH "HUMBER | “Sturmey Archer | STADHOUDERSKADE Tee AMSTERDAM a Pytraco A.D. TEL. 720696- 94101 = << Eki J , COT woord) Met het uitgeven van dit onderdelenboek, hopen wij onze afnemers een systeem aan de hand te hebben gedaan, waar- mede op eenvoudige wijze elk onderdeel van de Raleigh- en Humber rijwielen gevonden kan worden. In dit boek zijn hoofdzakelijk opgenomen die rijwiel-model- len, welke in Nederland gangbaar zijn, alsmede enige model- len, welke mogelijk door buitenlandse toeristen zullen worden gebruikt. Bij het beschouwen van de afbeeldingen blijkt duidelijk, dat als basis de afbeelding van één merk is gebruikt en de ver- schillen daarvan met andere merken ofwel worden aangetoond door een speciaal nummer ofwel in apart omlijste inzet De lijst van onderdelen, welke na het geïllustreerde gedeelte volgt, hebben wij op code-nummer en in alphabetische volg- orde gerangschikt. Teneinde bij eventuele prijsveranderingen het boek niet incourant te maken, hebben wij een losse prijs- lijst met particuliere prijzen bijgevoegd, waarop alleen de codenummers met de prijzen vermeld staan, zodat, indien no- dig, te allen tijde een nieuwe prijslijst, bij dit boek passend, kan worden verstrekt. Onderdelen, gebruikt op de meeste modellen, zoals ketting- kasten, kettingschermen en sloten zijn op aparte pagina's af- gebeeld. Tevens hebben wij in dit boek opgenomen een overzicht van de verschillende lagers, alsmede het aantal en de maat kogels, welke daarin worden gebruikt. Ook hebben wij mey-Àrcher naven « delen Wij maken U bestelling van on benaming van g bij onderdele en kleuren nauwkeur geven: B. 403. vo zwart Dit ter overbodige Ook is h van het lustreerde p onderdeel | | | RALEIGH POPULAR en HUMBER OLYMPIA. (wielmaat 28” x 11/2”) Herenmodellen 1 t/m 8 RUDGE. OÙ KR PI442 ee | LD EN 851. 512 a MODELS WITH LOCK CROWN COVER P1542 A HUMBER. MODELS WITH PROBA LOCK PI263C PI263AC S SN =< — COMPLETE FRONT WHEEL FW2/28 118/28 N 2 Dg 4 À 2 SU q 2 = j /|_93460 Export Sn Q ‘Ae SI66A-17" S173A-19" S166-177 S173-19" B393A M502 = 7 [ $624 / M638 MODELS 3.103. 303 ALL PARTS NOT SPECIFIED ARE AS 8373 17" FLE Sis4 2. FAI76 RALEIGH FAI76RW RUDGE FAI76H HUMBER sis4c $3) i Si54 T235/PII7C 92 pus 5533 o—piose }5533C $433 (S335 e445 B346 HOME Pp973/F24 vu © © G-Ma39 : “eo fp sb U / Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. ol MC = œ (AE ie eer 4 M224 RALEIGH, M224R RUDGE, M224H HUMBER = 5 A à MORE eee ALT al B a : à = 3 2 "LT EE) CE ANNE TELA ir BEDE OEL EW = 3 3 RAY EE TRICK RALEIGH POPULAR en HUMBER OLYMPIA. (wielmaat 28” x 11/2’) Dames modellen 1 t/m 8 $166-47~ A: SIGGAIZ Si7349" SI73A-19" RUDGE HUMBER. wes? rs P88 OH 556 8373-17" EXPORT 8534-19" ONLY 4 S415 P592 MODELS WITH LOCK PI542A CIE P1263C 2 ALL PARTS NOT SPECIFIED ARE AS 8373 17 FAI97 RALEIGH FAI97RW RUDGE FAI97H HUMBER sis4c nnn. S31 PB9A Sis4 SE ff P\425AC $5 PS (2) Pi42sc Ry M68 = Boe QG PIO56\ SS40A $443 S540AC Q COMPLETE T S691A~ WHEEL FW2 1070 P232 Ps P1353 y ; VpB, £ 1068 LID ds $433 S535 d pl / PI390AC [ll E #/-B346D EXPORT / EXPORT ONLY || B346 HOME € A LE d SEE SPOKE CHART. ie j/@—S386 ||] $791 P74/F23 PLI96/F23 M638 MOD! 3L 103L B393A 303L D sa pi SAN Q sr lsh nh H “5533 | A: 49 “Lsaoa SS 443) $54 - = Pp 8 _o—P1056 ($933C __ PIO56 _, H39A CWAXLE) i Ze nn MAAK EXPORT HOME RALEIGH 83480 8348 RUDGE B3480RW B348/PW HUMBER B348DH B346H si93c 598 989A 5193 oe 7 æ—PI367A Be mn ELS 1390 AC EXPORT ONLY. COMPLETE REAR WHEEL RW4/28. d F ‘i 9 {OQ} Où 7 M270 A Mn 5 35. EXPORT ONLY A S20AC ~ © nit /SAI9 > Vy, Cp) O ACE H39H (HAXLE) = PHBL. . T23s/Pui7c MES pig ARH i HC214/ = HOME AND EXPORT. | | 443) P568LH S540AC P56BARH. s1728C —_— sis fe $1728 | > Lo A &9 RSS S675CLH (A M264 _ 5675ACRH > S 4 g es 5380 i “$a PY © = Pi092 >» Ss AC ol 0 53e $443) NY @° Oo s640À -M246 naucicn M246R RU0GE M246HHuMBER F8 M247 RALEIGH, M247R RUDGE, M247H HUMBER Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. 4 RALEIGH DAWN en HUMBER COB. (wielmaat 26” x 1°%/2”) Heren modellen 9 t/m 16 RUDGE. HUMBER. 5624 | , 2 6636A sobre | RALEIGH FA266A 51288 | RUDGE FA266A/RW | HUMBER FA266A/H MODELS WITH LOCK 5 > CROWN COVER PISS6Al Sd P1263C S533C PI262AC $533¢ ge S443p1056 Ön 559 sn T235/597C—/f— Al BEE r235/1423C/ §502A 593 / We sis OVER) s5028— à 5 SS) © 00 —ly HUMBER St ss IL 7 ITE AG SN = alec. @y P407 WV A | COMPLETE FRONT WHEEL F/RPI4 rl PI425C 77 s Te = son P568L.H ï P568ARH PI72A mooez s5/ WITH GEARCASE ONLY. Rem | Oo, i oa $5524 x90 $4534 À 1379LH SR TE Mss Sn P1546 3) ™S4 9 => f 53, 0-ri036} | s5asc sais CÉsaon + SEE SPOKE 543 55443) oc RTE P568LH CHART PS6BARH s1728C DN ) sis Mo s728 | pI2348 Ba. lé 2 & BES | 4 a | 59 M265 RE 56 R | ar 1) 5380 ~ | es InN AS > pen 02 > | 43 72707 Te: os oS ke $443 OP @ Pi44i/F23 Pli9e/F23 S-MI03 f MIO3Ravoce MIO3H wumen M224 RALEIGH, M224RW RUDGE, M224H HUMBER. 7 d eyo ) Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor rijd 6 Humber en Rudge. HG ANR À PU PP verd har PA ror Lana VOLE FINE TRANS OWL RALEIGH DAWN en HUMBER COB. (wielmaat 26” x 13/s’’) Dames modellen 9 t/m 16 ] RUDGE | HUMBER. M638 (MODELS 13L,113L,313L2 : RUN CES JU) 56364 56078 | / an si28B / D Q9 = si93C soa PE9A 5193 La B254A >—PI352A — E354A/RW ek Dr 8354A/H ss, PI263C / S533C PI263AC / $533¢ /S443 | | @6 056533 | sen mre RALEIGH [r235/597c—} EN N FA267A RALEIGH SSO2AC _ / /T235/1423c-} RES _- FA267A/RW RUDGE 6502A S93/ / ] S3IPBIA SISA _— FA267A/H HUMBER 502B— P70 | à 00 =—| ae > 04 PES = NN Pp ~~ @Bi-P407 fr l any Ll | EERE (2) Pia2sc — $776 Sit == SEESPOKÉ CHART \\| ‚ /S443 //P1056 4 }s622¢ Kgs 622 J 622C¢ S637A P568L.H. OL/ > A | LA à, PSSBARH ae YA M338 — —PI72A Moons sf ge JOOP” ONLY een: | » A. M264 =. S675ARH™~_ S675A' ~ AI6GC NZ @-538! | AS (@r707 By M246 rateich M246Rauoce M246H numsen Gr a M247 RALEIGH, M247RW RUDGE, M247H HUM! DAE EC RE REET TEE EEE & <T( RALEIGH RUDGE HUMBER COMPLETE REAR WHEEL R/RPI6. D. So. ee I To. 0 O oem Mazi L $524 X90 54534 P1379LH $772 $626A WITH S.A PF, T23S/PINTC MGR pI379ARH = P1546 | GEARS ONLY. ps u ie ee Byer) N DVS een 5443] 55404 HC2IA NET / F +6 _o—P1056 | S533C ~ |X ) $433 $535 J _PIOS6 _, re ©5443 pseu S540AC iz | P568ARH S1728C ss De à ‘S15 P70 51728 Hc! | De ~ P1448 P12348 G-M439 L 4 S772) S675LH S675CLH CRA ———— BER Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. 6 RALEIGH en HUMBER SPORTS LIGHT ROADSTER (wielmaat 26” x Heren modellen 17 t/m 24. 12/8”) RUDGE. fl PI556. ju N “Re MODELS WITH! x ICROWN COVER PSS 1 LB350 MISOA RALEIGH MI5OB RUDGE MISOC HUMBER | COMPLETE FRONT BRAKE } P1402 $5748 PIO52C HUMBER. De | coy 85217 a MODELS WITH Cove PIa6OA Pi ne FN RALEIGH = = FN $705A \ P1401 WS ey El qÙ a LS = PIOS2 CC _ Ee fís YY io S443 | 5579 Ll piose = ae COMPLETE FRONT WHEEL. F/RPI4 HUMBE! EXPORT ER cei | 410 | P1235 | J à - s560©/ PIOSS / ( ESS LL @}}-P407 = RPII8 Pi44i/F23 SE |) || 12e; Gis —ses7 antl ore PIOSSACIR PICO. es VER COMPLETE. … M5O2 M638 (FOF MODELS * 24,124, 324) i PIO53A FA266 RALEIGH FA266/RW RUDGE FA266/H HUMBER PII98/F23 si728C Sis P7O s1728 Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. 5 yy rrd Nel vind a KP Ta SESS Bae Ar A FAR El 3 = 2 CRA Ie PA Fac ees aie WO aa dea) PRE En ue 4 USED WENEN, A RALEIGH en HUMBER SPORTS LIGHT ROADSTER (wielmaat 26” x 12/8’) Dames modellen 17 t/m 24. HUMBER EXPORT MODELS P—s637 &— 28% PIOSSACIR MISOH COMPLETE REAR BRAKE $638 LEVER COMPLETE PIOS3AC/F LEVER COMPLETE MI94C COMPLETE CABLE MODELS WITH LOCK CROWN COVER BA 638 (For MopELs e >) = 24L 124L 3241 Ne ) Z 577 ss80 a s5 PIOS3A —MI9: MIO2 PIOS2C | PISO3 @ FA267RALEIGH FA267RW RUDGE —— FA267H HUMBER COMPLETE REAR WHEEL R/RPI6 Whee RALEIGH B354/RW RUDGE B354/H HUMBER ] | ANV / || if U ) S443 MODELS IN COLOUR 4 5 PIOS6| c622cc MUDGUARDS ~ |} || 27 5622C »y lt HM 4 EG es 622 B427A FRONT Hh | el B428A REAR le || A PSS J FOR DETAILS SEE Z Lo ua £ M338 fama | | ee PI72A moo ) pis MODEL2L [a an ie 5 leen { O / Dr a Bo. M270 | oO = TTM271 54534 oF , ~ 2 $626A WITH SA. sells GEARS ONLY. A) S1728C | Oa sis P70 51728 BC Le | Je G-M439 À A = S772 &9 =. 54534 S675CLH 4 ERSTE 9 ee M264 Se S675ACRH x hi AI6GC 40) © a 5 | / sio > 4 S380 ~ Pant Ÿ 5 PIO92 > pras 2 | = | a! Vg O-s38! CS D pe | 5443| Ç @r S640A ns B Pi441/F23 PII98/F23 P287 4 eee M246Ravoce $523 ER M246H wuusen M247 RALEIGH, M247AW RUDGE, M247H HUMBER Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. 8 MODEL RALEIGH LENTON SPORTS en HUMBER CLIPPER. (wielmaat 26” x 11/4” ) RUDGE HUMBER AN U \oe\ \ \— Pasox {ty —MI94A COMPLETE CABLE. MISOB RUDGE MISOC HUMBER MISOA RALEIGH COMPLETE | pon aa [® aD XS ins RALEIGH wi DAN NN AS Nt MI27A \ @ à Bin IS : cra} s4a3| HUMBER SLE PI4OI STOSA S576 pac PIOSS RUOGE (MY S73lrvoce (1 5633 Pi052 _ COMPLETE FRONT WHEEL FWI3 SEE SPOKE CHART say be) Vs ALTERNATIVE FITMENT TO X42A AND 5523 MI408C MISOE COMPLETE REA M1948 COMPLETE CABLE PIOS3A FA266/531 RALEIGH FA266/53I/RW RUDGE FA266/53/H HUMBER > /-¥76/P1 O47A Bovenstaande afbeelding toont een Raleigh model met afwijkingen voor Humber en Rudge. à ä PO AONE c OD SU EAA TINA! OFF Sara NAT Ee MAT oi, rN aN MCA 7 fa Ee | MODEL RALEIGH WINKIE en HUMBER CHUNKIE, Kinderdriewieler. P1333 SAIS | PS93A $793 G= 6 Î sas | P1333 S32A P1489a—}à _PI602 Gi —s670 SBS 85408] | ©0¢5443 P PS68LH PIO56 [S540AC SS _PS6BARH. S P568CLH esse POe P568ACRH. P1523 Et 1374 _| x69—€ 2 Pr72A°281 U DS RIM 1180 AIRSPRUNG i Ë S524-@ | € IIBE PNEUMATIC i | 85924 Mot esaiseu | : | eo» le. EEE am COMPLETE WHEEL i | 1070 | JAG RW39 16 X 14” i 1068 ES > RW4O 16 X 1°78 4 ME D} É Al INC { 2 > ; YZ | ISH @ i ane | M432 22 | <9 | WO Al9 SiO E 10 RALEIGH en HUMBER MODEL JUNIOR (Jongens en Meisjes uitvoering) (Framehoogte 17’, wielmaat 22” x 12/8’) (Framehoogte 151/2', wielmaat 20” x 12/3) | RALEIGH RUDGE | | a P556 s4is | p593 | > om Ge > cz 4 S415 P592 j 5 P407 EN fe 7° 154 | Pesou M s794 72 P128 8/532 GIRLS Gits | | En / HUMBER FA288H _FA296/H SR fl — f | RALEIGH FA288, FA296, o ; RUDGE FA2E8/RW FA256RW N( A SE 7, 1 al = i | BOYS 8555 17° SERSA $6078 I HUMBER FA295/M B596 15%” B556 17° RALEIGH FA29S 8597 15h" 5 RUDGE / — — = / 5635 L 7 5% s533¢ © ale i / $533C | ee Ee [S443pios6. N ) R é PASEN be wa é T235/597C—)}— rasshaasc. B597 15% ® S637A NS P568L.H. PS68ARH N NA 8552 17° 8595 154 18/22 17°, F329 15% COMPLETE FRONT WHEEL FWS/I7 17" ae Q. BO à TS Rose =o Ong LL T235/PUII7JC M68 LEE x 6 | / ai Gissa3 AA A @ TT ZE | 7 ©—Pi056 }5533C ped 35404 SEE SPOKE 443) ai 38 / SGH RS p56BLH SS4OAC —~H3 Jo | PS68ARH $172BC 9) Re 0 Ox à Ee S aa À À: & ©. SIS P70 51728 HCT ~ Si = PI72À > P2345 G-M439 Lé Ze sas | P74/F4GCC n° © ~ M603 D 15% so < ÿ AI6GC Or O ]/ sio / | P287 4 - | F717 . M6O3C 15% M247H HUMBER M247RALEIGH M24yRw RUDGE | Bovenstaande afbeelding toont een Humber model met afwijkingen voor Raleigh en Rudge. EP AMI CAEN PRED Def MON AIA RED RT ORR HOR ld eller 4 AT LA a EC DL AU HER MOE bre Re SMES Bauen ape IF AS Jia: RALEIGH en HUMBER MODEL JUNIOR (Jongens en Meisjes uitvoering) (Framehoogte 19’, wielmaat 24" x 12/8’) —— = | RALEIGH RUDGE | S624 | € A FS \\P8soc \—_P 1442 FA28SH HUMBER ) FA285 RALEIGH ; GIRLS FA285RW RUDGE FA284H HUMBER | FA284 RALEIGH | BOYS FA284RW RUDGE | Hi _ ssac” $443 pi Jl / PIO56, 533 SC es / [T235/597C / __SI54C/J | /T235/\423C7, / PIOS6 PIOS6 / / S31 |Paal 5154 / | Sf “6000 —$633 PIA7E 535 PI425AC PI425C _SI54C S31 PO9A SI54 COMPLETE FRONT WHEEL FWS ‘ 579 ®& PSC L PII47CN, # . eo, Al6GC © ù Of so | j nef F7 $562 P7 Rose 13624 X90 S453A 2A BE S32C “1413 525 532 Q LA my s193¢ s98F89A 5193 js foes er PI352A B294A/H HUMBER B294A RALEIGH B294A/RW RUDGE Li =~ 4 \ p524 Ÿ AAN 5726 _N \\ \ \ VE { \ Bn \9E7 \ \, es Oo “Ce, | /\ \6 118R/24 $404 2 / ho) 5 A Peiss # N À CO ‘\ Se M66 pur Se zt À D sos ee pe à rose |s533c Hats CÉsaon s TEE ed | ee HC22K P56BLH RL PSéBARH Ss1728C | / L Re Sis P70 51728 Mi48 é P12348 G-M439 à A M264 > M247/H HUMBER, © 4 )) PI274 9 @ 707 SEE SPOKE COMPLETE REAR CHART. WHEEL RWS 7 \M271 Go) HC 21 PI72A S453A GQ SO75LH S675CLH = es H™__S675ACRH 8 D © Pos “> 0 M246H Huuben M246 raLeicH M246R auoce M247 RALEIGH, M247/RW RUDGE. Bovenstaande afbeelding toont een Humber model met afwijkingen voor Raleigh en Rudge. 12 MODEL RALEIGH TRENT SPORTS en HUMBER BEESTON SPORTS. (wielmaat 26” x 11/4) RUDGE RALEIGH HUMBER MISOE COMPL@TE REAR BRAKE 8 MODELS WITH MODELS WITH LOCK LOCK CROWN CROWN COVER COVER PI200A P&O Pu4O. PIOS3AC/F 403 404 COMPLETE LEVER —MI94A 5 FA256 RALEIGH con FA266/RW RUDGE À SA ER EN / fee FA266/H HUMBER y lo! = > sç26À PII35 CELLU GUARDS ON! 02 S6Olnum $443} $580 S576rAL PIO56 S731avoce FE sa S579 PI056 PIO52C \ \-ss2se \ \\ \ B427A STEEL OR MI4OAC CELLULOID COMPLETE FRONT - WHEEL FW ae S735A / HUMBER AND RUDGE - &, S549A RALEIGH Cà, 27) 2 5) ACL 8 c EAN ASEE SPOKE SAS | . HUMBER \ As OKE AS. o. 22/ CHART. VV H4IA mae 5 RO CHARI si728¢ 419 * a oge NEES € mest mo 4 P1198 /F76 à os SIS P70 SI728 ¢ San 3 € Se M439 ALTERNATIVE FITMENT > TO X42A AND $523, piaa1/F76 | |_pbzsie76 Bovenstaande afbeelding toont een Humber model met afwijkingen voor Raleigh en Rudge. 13 Abe Ci Lr EN Ep A 1 NE ies, we HEEN ANAAL ELS EM RON Ce 4 2 EY La RY SAE RY AHA : x $ 3 2 MODEL RALEIGH SUPER LENTON en HUMBER STREAK (wielmaat 27” x 11/4’) HUMBER RALEIGH FA me = ! — F160 Se n = = 7 CASE (RQ =d À as | eras | (D | $507 —— | PI503 a COMPLETE FRONT . WHEEL Fw43 ZA SS @ N © ‚N e Z \ $523 © Z \\ = x42A A —=— = D \ a © | I, \ o—pissa > $510 > jn | pe * { / $734 $1548 4s x HUMBER \Ò $420 EX 4 Er S/RUOGE HC25A < / & >} HS24 MI48 H408}, H40 ALTERNATIVE FITMENT \ 5420 TO X42A AND $523 HC25A © ’ rf Jo) N $510 © Ne Sr X4247 SS ue N \ 35237 RALEIGH (© FA297/RW RUDGE FA297 RALEIGH FA297/H HUMBER \\ \- JN 3) / COMPLETE REAR BRAKE GB 71 RUDGE GB 31 RALEIGH GB 51 HUMBER MIAICC/RW RUDGE MI4ICC RALEIGH —MI4ICCH HUMBER COMPLETE REAR WHEEL RW43 Lee spoke canr V\l \\4/S N( SES Postion) > | = © | Pissa IP PAG, Ma 10) Où NY = D DOG S549A RALEIGH Co M270 UDGE Je 2) et, ed POO. 271 UMBER ~ 5772 WAT f =PI546 x 4/ 5419 LEO) if cH Xs a 6 x > . © seed | 6 5 hy si728C ~s i f 9 of $15 P70 51728 HCI &, = © S735A S675LH S675CLH $ S675ARH™_ S675ACRH < 5380 RUDGE AND UMBER j| o © se > Bovenstaande afbeelding toont een Rudge model met afwijkingen voor Raleigh en Humber. 14 GESLOTEN METALEN KETTINGKAST. KOPLAMP. GL229CZ OVERALL LENGTH 60’ STANDARD A F” 3338 RALEIGH B338/RW RUDGE q ==8-X90 B338/H HUMBER g M403 P59 7 9 ne 5 GL229 DZ , SEE & LENGTH 25 iD / GL229 JZ LENGTH II'OR 13° \ ee OP | CPR 8301 RALEIGH 17° à B3OI/RW RUDGE RAL. B52OLC B52OKC B520GC. B3O1/H HUMBER RUD. B520LC/RW B520KC/RW B520 GCRW HUM. B520LC/H B520KC/H B520GC/H, B520CC RALEIGH x90 $524 B520CC/RW RUDGE B520CC/H HUMBER | ln pid44 B520AC RALEIGH À f À a | B520AC/RW RUDGE oe te 5) Gap . : 4 B520AC/H HUMBER P1445 | GL474 GL540— S= $524 a FILTER SWITCH UNIT. (Droge batterijhouder met automatische schakeling). 15 EULA ol PAT NAN à ZEN AA MTA AE UTILE NCAP IS: PC NA EEZ RAA Liv eN APN Me n° oY = bs 2 4 ET HET INGEBOUWDE SLOT. RALEIGH HUMBER S743 16 ot 3-VERSNELLINGSNAAF MET TROMMELREM. (AB) K520 K428 K67Z K508 K58 K512 $545 K67Z K47A 1 K47A K509 K513 K527 K58 LB405 X48 K519 K605 \ K60 | \ / | K505 K65 | DUSTCAP | fashcsaus | A f { A \ FA (Se F à oa EH ee 4 a add [lin eA SS 00608 El EE LE | f ial i Cy Su! ys Lies | / iN | ET a X42A KI05AZ | K6OIZ K510 KSIIA K507 K506Z | K516 K521 K604 K62 K521 K64 K16 K530A K526 K227 K510 K528 K529 K504Z LB357Z K428 NS p ‘ LB426 FRONT 4 X42A NS | à os a La fl E > Rb Lu BAAN ANNN EE = =a lus Ea Re AMA © a =|} ( ) (6) a | ij yi 3 a) | | t | 240 a IE LB 162 JN — | y = p 4 LB358Z LB155 sa i PLAIN LBISS. \ PLAIN ence te) LB351Z (40 HOLES } ront “| K EAR SPIGOT LB352Z (36 HOLES ie (frontionly) K360 LB401Z (32 HOLES ES FRONT LB402Z (36 HOLES VOOR-TROMMELNAAF. (BF) VERSNELLING. BUISVERSTELLER. VOOR- EN ACHTERTROMMELREMMEN. BF. Hub en BR. Hub. 5 Clip on Pattern Bolt on Pattern à LB 326AZ LH te nn 98 Nut i LB 326BZ RH N LS 336 LB 327A Clip NS 154 S 558 iS LB 332 Bolt Bolt S 535 Screw « 527 ~ S 443 Nut P 1183 RH S 433 Nut 3 LB 325 LH LB 334 A 4 B X 90 clip Bolt) LA @ RAH » E| Standard x HL Nut a IX 75 Circlip S LB IZ Standard Sports Screw Nut à Sports N 43Z—K 124Z X 90—S 386 = out EF Spring for Lever q GD 7% Bode X 61 4 LB 138Z K 18 Bl od 2 LB 147Z ie Cable x {il pat 3 Kp, x 78 Bz = { 3 \ à 7 À ed 5 5 ; == = 812 eI \ : KS — s\433 s's35 \GD 721 - SC a Nut Screw or GD 729 - [tenet 5 6 mal -LB 304 Rod Rod BS — Sg5-LB 167 only D K 175 LB 149/LB 150 “| Cable Rod (=F 1 5 5 LB350 STUURVERSTELLER 5 4 | 2 = KI4IZ 5 à Lever Assembly ; ze fi Cable Complete NK ae a # {| GD431 for Front KI40A NU 2 \ GD433 for Rear 5443 | | ty a K119 : a # S712 we a ! 5 K120 — L LB168 Z 2 aS, id fast be ek gie À =U asa ee = ee LENGTH B LENGTH A SAARI GALE MOND KABEL VOOR TROMMELREMMEN. ER VEEN 18 4-VERSNELLINGSNAAF. (FW) Kl 2 K402 Kie K505 K528 K530° MED 8 Te a = e M Bae ej Î a MMA | mmm K804 de K405 be kdos kèoë Le XB KBIZ® ce Kee" kho K807* K227 4 5 SS a SS —-kss X48 K521 X42 LB405 bk eI K707 «512 Br Sie ft K516 K521 oi Te a fi BH at | 5 A =, it wg dot ge Ks | | z | Yi | | | == K418 K67 K62 506 K47° N200 ES K417 K520 K67Z K515 KSIIA K60 K67z K516 K519 K47A K60IAZ kI6 K63 (Dustcap)/LB405 X48 ka | K506Z K508 K505 S545 24 BALLS K62 | | a | a | Hl] TE (Re HE = zl 5 4600606 AA Re a Fait LE De | K5I8 K521 LB405 K517 K513 | K5lO B 8 VMW © X42A K509 K58 K527 / K529 K526 | K530A K64 Kso4z K227 3-VERSNELLINGSNAAF. (AW) NEE PDE EP NR ahd L-CS oh ANNA VENTA NELE PED VD LVA ONE BD Le CUS 8 3 Ed a 7 XDA y EAUX AN ae A ME a DE VOORNAAFDYNAMO. (GH 6) KOPLAMP. 5162 5 K428 AN RIM | | 1! || GL401SZ = 2 M | ant 4 || i BOY 5 || . ç nl | | | X424 GL347 K360 | | \\} em: Be V Vy) | \ = LV \ \ — J GL6L GL6II GLS GL6I3 GL603* GL343* GL6O9 SEAL GL404 æ GL345az À Bis 18356" Wok N ass. | IJE, | LBIS5 | 6 k ld 6 \Y GL614 GL 611 GL6034z GL609 GLé18 $545 —à| /\ K K4% K428 (N/A: a AI = | ey U U = | / GL610 GL 613 GL612 GL456Z FOCUSING BN SWITCH GL458AZ TERMINAL L202Z S ) J GLaos \ ( el 0 jGL234 BOONE Gia 4A 5 = VN ) OQ © 5) S y K513 K64 i K603 KS114 K60 K507 K67Z 62 N 7 GL614 K16 K510 K527 K K 504 JE K529 K5042 | IN \ K 530° K526 K227 3-VERSNELLINGSNAAF GECOMBINEERD MET NAAFDYNAMO. (AG) 20 FM. VIER-VERSNELLINGSNAAF MEDIUM en F.C. VIER-VERSNELLINGSNAAF CLOSE. Wy Py; si K495 K62 K494 K63 DUST CAP — — <=> = a K4Blor K496 K4BIA K47A GL341 K526 KEY— al K5O4Z or Le mjin x LS 8 qi K462 K62 K63 DUST CAP K487A K462A Kee | K6O Ke lela len K5OSA K528AN Nes K506Z KS27 SLEEVE \. K530A K67Z KSI6 K4ll WASHER (< 823 ee 82 2) K 231 Z LB 405 K 815 A $545 (ie el K603) K512PAWL(K58 PAWL PIN) té 2) PIN X 42 A K818 K 8108 K513 K 506 Z PAWL f\ fl La i 6 al, U Be K 505 K516 | K229 KATA K le z K806 (‘ . Te fs) K527 | | K22 =e K821 (cran ie SS a KATS a B mies is mrs Mw mn K805A K831 K812 Kati NOR K528 K529 ID ue PT eee pet Hh / \ IN | «740*| K804 K402 X8 | KS526A K227 K813B K807Z N43Zor BOLT x90 K497 K492 K49l K489A K488A KS13 PAWL K4, X49 “© NUT S386 PACKING S54 4 NG K470 WASHER| 5) K214) to K 231 Z K220 X 49 K234A at, AY Le BLE (AL () "nm © ‘ \ a =f IP U Wy => hs | | } K 36 K463 DRIE-VERSNELLINGSNAAF MET TERUGTRAPREM (T.C. W.). 21 AA Le JEU AAA ARE A UE did RAND A A EB HDA) + at er BATTERIJ-HOUDER. Verbinding en aansluiting tussen koplamp, batterij en/of naaf. ai GH6 GH6 with D.B.U. HOES GL 4 Guin BLACK TUBE BOLT 2 5 S GL-2297 To EDI a TO HEADLAMP TO HUB Overall LENGTH 34° Standard i> Overall LENGTH 34” Standard GL-229/Z (17 (ot) LAMP on FORK BRACKET ) (17° for LAMP on FORK BRACKET ) BLACK LENGTH 6 F0 GL-229°2 RED \lorl3 GL-22987 TO HEADLAMP TO TAIL LAMP TO HEADLAMP ————— TO TAIL LAMP © BLACK A 22 | v 5 5 ou se oF ae Overall LENGTH 48°Gent’s 54° Lady’ QU Overall LENGTH 60" Std. Zea ( Except LOOP-TUBE Frame 73° } ( 83° Lody's LOOP-TUBE Frame only) _ TO D.B.U. ae <a) AG or FG AG or FG with D.B.U. … 5 5 / OL GL-229E2 ef) RAR pi 8 (9 Ÿ us To "CXR re x 90 Oy red i Clip Bol Overall LENGTH Ren (6) BARE 72 Gent's 82"Lady’s TO TAIL LAMP (OL (Except LOOP-TUBE Frame 88" ) ro TO HEADLAMP > ml gE Qe OE — WT BLACK GL 432% Base Plate with erect PO es = LENGTH from HEADLAMP to JUNCTION Terminals LENGTH II” or 13” 35” Gent's 47” Lady's (Except LOOP-TUBE Frome 57") MEDIA. BALL Glell GL6OS* GLS" IE cage 7) oe ee N190 K521 GL347 . KAl3 K414 K512 K64 K58 GL624 i K427Az Á | K506° K47* N200 | | 42 ae ae | | pr fh AL a BI] P NN a ] Û IN | HY | Gal 110! Boe i son giet | ne IE | a je it | | K5I6 A K47* K428 | ko mo B - Cie KOO’ K507 LB405 x48 GL626 K425 K4l6 K426 ane kala K402 is K505 628 K530® fl EF | 60006 eeu rb ji D MA - K804 ids K405 K406 K408 K4108 de X8 Kes Ron kd26 K529 K8077* K227 4-VERSNELLINGSNAAF GECOMBINEERD MET NAAFDYNAMO. (FG) 22 GEREEDSCHAPPEN. DD9/21 DD9098 Vi DOS Of Ye >: lts 00549 003495 ° DTI202 r/H DTI202A L/H No nj DH475/ DD9486 DOUI84 ss DTI829 DD9543 DTI830 DTI831 DD9II4 NJ WwW we AN CE ai EE LES 5 À À 4 GEREEDSCHAPPEN VOOR NAAFDYNAMO. TEST METER X44A DD6839 (0 24 2 Cuige rl voor Di est Be Chin en. Banden. Maak altijd Uw cliënten erop attent op goed gepompte banden te rijden, half zachte banden veroorzaken snelle slijtage en door stoten dikwijls canvasbreuken Lakwerk. Gebruik niet overdadig poetsmiddelen bij het schoon- maken van Uw rijwiel, dit ter voorkoming van de afschu- rende werking, die alle poetsmiddelen hebben. Chroomwerk. Een natte doek met zeep reinigen het chroom- werk prima. Daarna deze delen afnemen met een droge doek waarop enige druppels olie. Roestvrij stalen velgen: Schoonmaken met water en zeep en nawrijven met een droge doek. Batterijhouder. Het is belangrijk steeds te zorgen, dat er geen iege batterijen in de houder blijven, daar deze snel roest- vorming veroorzaken. Smering. Eens in de 14 dagen dient elk rijwiel, dat regelmatig gebruikt wordt, op alle draaipunten gesmeerd te worden. De beste olie hiervoor is Raleigh Industr Oil”. Teveel olie veroorzaakt wel vet aan de daardoor vuile delen, maar is voor het rijwiel r Wel dient erop « te overdadig wor kan veroorzaken, waardoor de remwerking word De naafdynamo wordt door teveel olie echter schaad, terwijl te weinig olie schade aan de veroorzaken. Kogellagers. Te strak afsté in de onverwisselbare cups veroorzaken belangrijk de afstelling hiervan altijd grond leren. De beste olie voor elk rijwiel is Raleigh „All Purpose Oil” Industries 25

Raleigh en Humber Rijwielen en Sturmey Archer Onderdelenlijst, 1960er Jahre


Von
1960 - 1969
Seiten
27
Art
Ersatzteilliste
Land
Niederlande
Marke
Raleigh
Quelle
Gerd Böttcher
Hinzugefügt am
02.08.2022
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (4,06 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Raleigh, TI Raleigh Ltd Katalog 1977
1977, Katalog, 16 Seiten
Sturmey Archer, Reparatie-Handleiding 1950er Jahre
1950 - 1959, Anleitung, 40 Seiten
Berini M-13 Fahrradhilfsmotor Faltblatt 50er Jahre
1950 - 1959, Faltblatt, 4 Seiten